vaststellingsovereenkomst

Hier vertellen we wat elke werknemer moet weten die met een vaststellingsovereenkomst te maken krijgt...

Wij zijn een juridisch advieskantoor dat volledig gespecialiseerd is in ontslag met een vaststellingsovereenkomst. Wij bieden op deze website gratis informatie aan en maken rechtshulp bereikbaar voor alle werknemers.

Op deze website:

Hoe wij je helpen

Door jouw vragen te beantwoorden en de overeenkomst juridisch te controleren, ontzorgen we je. Door te onderhandelen met werkgever, bereiken we het optimale resultaat. Wist je dat juridische kosten bij een vaststellingsovereenkomst gewoonlijk vergoed horen te worden door de werkgever? Dit zeggen werknemers die je voorgingen.


Wil je meer te weten komen over jouw vaststellingsovereenkomst?

WIJ ZETTEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE, TIPS EN VALKUILEN OP DE RIJ. MIS NIET WAT ELKE WERKNEMER MOET WETEN:

Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarmee de werkgever en de werknemer het dienstverband vrijwillig, met wederzijds goedvinden kunnen beëindigen. Een ontslagprocedure bij kantonrechter of UWV is dan niet meer nodig.


In de vaststellingsovereenkomst worden de voorwaarden waaronder beëindigd wordt vastgelegd. Daarom wordt ook wel eens van een ‘beëindigingsovereenkomst’ gesproken.

wat-is-een-vaststellingsovereenkomst

Meestal staan tenminste bepalingen over de volgende onderwerpen in een vaststellingsovereenkomst. We geven per onderwerp uitleg in korte video’s.

Considerans – Dit zijn de overwegingen en achtergronden die tot de overeenkomst hebben geleid. De considerans is belangrijk voor een WW-uitkering. Daarom dient deze ‘ww-vriendelijk’ opgesteld te zijn. Je treft dit aan het begin van de overeenkomst aan.

Beëindigingsdatum – De beëindigingsdatum is een van de belangrijkste punten in de vaststellingsovereenkomst. Het is gebruikelijk dat (tenminste) de opzegtermijn gehanteerd wordt bij de bepaling van de einddatum. Eerder kan ook geen WW-uitkering aanvangen. 

Soms wordt onderhandeld over een latere einddatum, zodat je meer tijd hebt om te proberen van werk naar werk over te gaan. Ook kan een voor werknemer gunstige bepaling opgenomen worden voor het geval dat ingaande tijdens de opzegtermijn of uitwerkperiode reeds werk elders gevonden wordt. 

Vrijstelling van werk – Er worden afspraken gemaakt over de invulling van de periode die resteert tot de beëindigingsdatum. Vaak kan een periode van vrijstelling van werk bereikt worden in een vaststellingsovereenkomst. Dan hoeft de werknemer niet meer te werken, maar behoudt hij wel loon. Dit komt vooral voor als de verhoudingen verstoord zijn of er geen werk meer beschikbaar is. 

Ontslagvergoeding – In een vaststellingsovereenkomst mogen partijen de hoogte van de vergoeding zelf in overleg vaststellen. Dit is daarom gewoonlijk onderwerp van onderhandeling. Het is verstandig om daarbij juridische ondersteuning te krijgen. De achtergronden van het ontslag en de beoordeling of werkgever al dan niet tot gedwongen ontslag kan komen als niet getekend wordt, spelen hierbij een rol.

Eindafrekening – Binnen een maand na de beëindigingsdatum zal werkgever de eindafrekening voldoen. Deze omvat het vakantiegeld en eventueel een eindejaarsuitkering naar rato. Er kunnen afspraken gemaakt worden over het af te rekenen openstaande verlofsaldo en over eventuele overige individuele verrekeningen, zoals voor bonus-, provisie- of aandelenregelingen.

Overige vergoedingen – Naast de ontslagvergoeding en de eindafrekening, kunnen ook aanvullende vergoedingen en verstrekkingen afgesproken worden. Gedacht kan worden aan een fiscaal gunstig werk naar werk budget. Dat kan besteed worden aan outplacement of opleiding. Gebruikelijk is in een vaststellingsovereenkomst ook een werkgeversbudget voor vergoeding van juridische kosten c.q. advocaatkosten. Verder biedt werkgever soms een zogenaamde tekenbonus aan.

Overige bepalingen – Naast de hiervoor genoemde hoofdpunten, komen vaak ook de volgende onderwerpen in een vaststellingsovereenkomst aan de orde:


Bedenktermijn – De werknemer heeft een wettelijk recht om binnen twee weken een getekende vaststellingsovereenkomst te herroepen.

Getuigschrift – Om de kansen op de arbeidsmarkt te optimaliseren, wordt vaak een bepaling over een positief getuigschrift en een goede referentie opgenomen.

Geheimhouding – Meestal wordt opgenomen dat werknemer gehouden is aan een geheimhoudingsbeding betreffende vertrouwelijke informatie. Ook is gebruikelijk dat de reden en inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim gehouden wordt.

Concurrentie – Wordt de werknemer al dan niet ontheven uit een concurrentie- en relatiebeding.

Finale Kwijting – Aan het slot van de overeenkomst wordt gewoonlijk vastgelegd dat partijen, behalve hetgeen genoemd is in de vaststellingsovereenkomst, niets meer van elkaar krijgen of kunnen vorderen.

Overige – Afhankelijk van de individuele situatie kunnen er soms overige afspraken op maat verwerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan een regeling voor een leaseauto, pensioen, personeelskortingen, etc..

Meer informatie:

Hoe helpen we jou?

Wij informeren, adviseren en beantwoorden vragen:


Wij zorgen ervoor dat je weloverwogen tot een zorgvuldige beslissing kunt komen. Daarom controleren we jouw vaststellingsovereenkomst en stellen we een uitgebreid en puntsgewijs schriftelijk advies op. Daarin hebben wij oog voor de mens en de individuele wensen achter de zaak. 

Wij informeren je met ons advies over de redelijkheid en volledigheid van de voorgestelde voorwaarden, de gevolgen voor de sociale zekerheid en het alternatief als geen vaststellingsovereenkomst getekend wordt. We zetten op de rij welke voorwaarden en teksten beter kunnen en welke ontslagvergoeding en einddatum ons in jouw zaak redelijk lijkt.

🔾

Wij onderhandelen het optimale resultaat uit:


Een eerste voorstel is bijna altijd voor verbeteringen vatbaar. Werkgevers laten in een eerste voorstel vaak na om in aanvulling op de (lage) wettelijke vergoeding een passende afkoopsom te bieden. Wij onderhandelen dit uit en begeleiden je naar een optimaal financieel resultaat met gunstige randvoorwaarden.

In overleg laten we de regeling zo goed mogelijk aansluiten bij jouw persoonlijke wensen en omstandigheden. Wij zijn gespecialiseerde onderhandelaars met oog voor alle facetten die hierbij een rol spelen. Zo komen wij, met respect voor onderlinge verhoudingen, in circa 90% van de zaken in goed overleg tot een betere oplossing.

Wist je dat... De ontslagvergoeding in een vaststellingsovereenkomst gelijk is aan de wettelijke ontslagvergoeding (transitievergoeding) PLUS de afkoopsom? Wij onderhandelen een optimale afkoopsom voor je uit.

Zo werken wij:

1. Intake

Je neemt contact met ons op. De zaak wordt gratis en vrijblijvend telefonisch besproken met een gespecialiseerde jurist. Wij geven eerste tips over de juridische mogelijkheden en bespreken wat we tegen welke voorwaarden voor je kunnen doen. Daarna bevestigen we dit per vrijblijvende e-mail.


2. Dossierbestudering en Advies

Als je naar aanleiding van het intakegesprek wilt dat we je verder helpen, stuur je ons de stukken die we in de e-mail genoemd hebben. Dat kan per e-mail of in kopie per post. Wij bestuderen dit dossier en e-mailen je vervolgens, als we geen nadere vragen hebben, een uitgebreid op maat gemaakt advies. Dit bespreken we meestal één dag later telefonisch.

3. Brief en Tegenvoorstel

Als we in navolging op het advies hebben afgesproken om in onderhandeling treden, stellen we een brief met tegenvoorstel op. In de brief beargumenteren we de zaak en het tegenvoorstel. Inhoudelijke teksten e-mailen we je altijd eerst in concept ter beoordeling en verzenden we nooit aan werkgever zonder jouw instemming.

4. Uitonderhandelen

In sommige zaken vindt maar één onderhandelingsronde plaats en wordt ons eerste tegenvoorstel meteen geaccepteerd. In de meeste zaken wordt na het eerste tegenvoorstel echter nog verder onderhandeld. Er worden dan over en weer brieven en voorstellen verzonden en/of er wordt gebeld tussen de onderhandelaars.

5. Akkoord en Ondertekening

Wanneer de vaststellingsovereenkomst uitonderhandeld is en het optimale resultaat bereikt is, adviseren wij of we dit aanvaardbaar vinden of niet. Je kiest uiteindelijk zelf of je dit eindresultaat wilt accepteren of niet. In geval van akkoord volgt de ondertekening via de onderhandelaars. Wij informeren je tenslotte over de verdere afwikkeling en ronden de zaak af.

WE HELPEN JE GRAAG

Bel onze gatis ontslag advieslijn 0800-777 8 999

Upload jouw vaststellingsovereenkomst of vul een contactformulier in

Wij vinden dat iedereen recht heeft op juridische hulp

… daarom hanteren wij een tariefsysteem dat onze rechtsbijstand voor iedereen bereikbaar maakt. 

HET WERKT ZO:

Werkgever biedt al wel kostenvergoeding aan

Wij spreken met je af dat we binnen dit budget werken, zodat onze hulp jou niets kost. Wij staan veel werknemers op deze basis bij. Heeft jouw werkgever aangeboden op haar kosten juridisch advies in te winnen? Neem contact op en wij zijn je graag van dienst.


Werkgever biedt nog geen kostenvergoeding aan

Wij nemen in de onderhandelingen mee dat werkgever de juridische kosten compenseert. Wat exact mogelijk is, verschilt per zaak. Gegarandeerd uitgangspunt is altijd dat je er door onze bemiddeling alleen op vooruit kan gaan. Neem contact op en we informeren je graag over de mogelijkheden in jouw zaak.Dit zeggen onze klanten:

…Ik voelde mij gesteund tijdens mijn ontslagzaak en ben blij dat ik op jouw juridische bijstand kon vertrouwen. Ik ben zeer tevreden…

...Ik heb ons contact als heel prettig ervaren: deskundig, begripvol en alert reagerend...

…Ik had niet verwacht dat mijn werkgever hiertoe bereid zou zijn. Zonder jouw hulp was dit zeker niet gelukt…

…een gedreven jurist met oog voor de mens achter de zaak…

…Toch nog een happy end! Heel hartelijk dank voor alle goede zorgen…

…Dank voor uw snelle advies. Ik ben hier zeer mee geholpen en weet nu waar ik sta…

…zeer prettig verlopen samenwerking…

…Topresultaat!…

…Nogmaals dank voor het snelle en goede resultaat…

…Dank voor het geduld om al mijn vragen uitgebreid te bespreken…

referenties

Om deze zes redenen hebben werknemers die je voorgingen voor ons gekozen:

Klanttevredenheid 9

De beste en meest gespecialiseerde juristen en onderhandelaars

Oog voor de mens en de individuele wensen achter de zaak

Prettige en informele samenwerking

In heel Nederland actief

Je hoeft niet naar kantoor te komen

Voor iedereen bereikbaar